Szkolenie: Doktorant jako nauczyciel akademicki

Cel szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do doktorantów prowadzących zajęcia akademickie w ramach praktyk zawodowych, szczególnie do doktorantów I roku, którzy rozpoczynają zajęcia ze studentami. Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doktorantów w kształtowaniu pozytywnych relacji ze studentami oraz w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

Uczestnicy poznają specyfikę roli nauczyciela akademickiego i współczesne wyzwania tej roli. Dowiedzą się, w jaki sposób budować relacje ze studentami, aby były one profesjonalne i pozytywne. Poznają sposoby przeciwdziałania sytuacjom trudnym w kontaktach ze studentami oraz konstruktywnego rozwiązywania ich, gdy się pojawią.

Program szkolenia:

  1. Doktorant czy nauczyciel akademicki – kształtowanie własnej tożsamości nauczyciela akademickiego
  2. Specyfika funkcjonowania studenta (osoby na początku wczesnej dorosłości)
  3. Specyfika relacji nauczyciel akademicki - student
  4. Zasady komunikacji ze studentem w trakcie zajęć, konsultacji oraz poza nimi
  5. Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb studenta
  6. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach ze studentami

Czas trwania: 4 godziny (akademickie)

Prowadzący:

dr hab. Katarzyna Klimkowska (trener, coach pracujący w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach, pedagog-andragog, nauczyciel akademicki)

Liczba uczestników:

15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)

Termin i miejsce szkolenia:

26.02.2018 r. (poniedziałek), godz. 16.00-19.00
Sala nr 52, Instytut Pedagogiki, ul. Narutowicza 12

Zapisy:

Poprzez formularz zapisów umieszczony poniżej. Do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy na szkolenie pt. Doktorant jako nauczyciel akademicki – zadania i strategie działania (26.02.2018)

Termin zapisów upłynął.

    Aktualności