Szkolenie dla studentów: tworzenie stron www - poziom podstawowy

Szanowni Państwo,

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w specjalistycznym szkoleniu podnoszącym kompetencje cyfrowe studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (definicja osoby z niepełnosprawnością).

Wydłużamy czas zgłoszeń.
Pozostały ostatnie wolne miejsca.

Miejsce szkolenia: przestrzeń wirtualna

Prowadzący: dr inż. Paweł Rowiński - Centrum Kształcenia Proeuropejskiego

Czas trwania: 50 godz. dydaktycznych
Maksymalna liczba osób: 15

Zgłoszenia przez: formularz zgłoszeniowy

Terminy szkolenia*

L.p.

Data szkolenia

Godzina szkolenia

Liczba godzin szkolenia

1.

21.04.2021

16:00-20:15

5 godzin

2.

28.04.2021

16:00-20:15

5 godzin

3.

5.05.2021

16:00-20:15

5 godzin

4.

12.05.2021

16:00-20:15

5 godzin

5.

19.05.2021

16:00-20:15

5 godzin

6.

26.05.2021

16:00-20:15

5 godzin

7.

2.06.2021

16:00-20:15

5 godzin

8.

9.06.2021

16:00-20:15

5 godzin

9.

16.06.2021

16:00-20:15

5 godzin

10.

23.06.2021

16:00-20:15

5 godzin

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów szkolenia. W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia poinformuje o tym fakcie Zgłaszającego się na szkolenie.

Program szkolenia

Techniczne podstawy działania WWW: architektura klient-serwer, protokół HTTP, formularze, rejestracja domeny, założenie konta na serwerze hostingowym.

Język HTML:

 • podstawowe tagi: tytuły, akapity, listy wypunktowane i numerowane, tabele, rysunki, linki, encje;
 • kodowanie polskich liter.

Walidacja dokumentu HTML.

Sposoby dołączania CSS-a do dokumentu.

Budowa arkusza stylów: reguły, selektory, deklaracje, właściwości, wartości.

Selektory CSS (w tym selektory dodane w CSS 3):

 • wybór elementów według nazwy, klasy, id, atrybutów i pokrewieństwa w drzewie DOM;
 • łączenie selektorów przy użyciu operatorów;
 • pseudoklasy i pseudoelementy.

Ważniejsze właściwości CSS i wartości, które mogą przyjmować:

 • sposoby określania kolorów, bezwzględne i względne jednostki długości;
 • określanie wyglądu tła, ramki, wyglądu tekstu;
 • skrótowe zapisy niektórych właściwości.

Model pudełkowy i model formatowania wizualnego:

 • elementy a pudełka, pudełka inlajnowe i blokowe, elementy opływane (właściwość float);
 • różne sposoby pozycjonowania elementów;
 • pułapki i zachowania nieoczywiste.

Korzystanie z nietypowych czcionek:

 • umieszczanie fontów na serwerze;
 • korzystanie z fontów udotępnianych przez google web fonts.

Typowe problemy wynikające z niezgodności między przeglądarkami i ich rozwiązywanie.

Różne podejścia do wyświetlania stron na urządzeniach o różnej rozdzielczości: fixed layout, flow layout, responsive layout.

Framework CSS na przykładzie Twitter Bootstrap:

 • rusztowanie (scaffolding) pozwalające wygodnie rozmieszczać elementy na stronie;
 • gotowe komponenty: różne rodzaje menu i zakładek, formularze, typografia;
 • zastosowanie frameworka Twitter Bootstrap do tworzenia układów typu fixed layout, flow layout i responsive layout.

Analiza przykładowych projektów.

Przygotowywanie grafiki na potrzeby WWW:

 • różne sposoby kompresji obrazu i ich zastosowanie w popularnych formatach graficznych;
 • wady, zalety i typowe zastosowania różnych formatów graficznych;
 • proste przetwarzanie grafiki: przycinanie, skalowanie, konwersja między formatami, korzystanie z warstw.

Po szkoleniu otrzymasz certyfikat / zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin zgłoszenia na szkolenie upływa 28 kwietnia 2021 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenie finansowane z funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Osoba do kontaktu:

Beata Kiczyńska
tel. (81) 537 58 90
e-mail: beata.kiczynska@mail.umcs.pl

Zespół ds. Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnościami
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

  Aktualności

  Data dodania
  21 kwietnia 2021