Szkolenie dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego

Zapraszamy studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego (3 r., I st.) do Biura Projektu w celu uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na kurs „Kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego” (ścieżka ze stażem zawodowym), realizowanego w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”.

Adres Biura Projektu:
DS „Ikar”, ul. Czwartaków 15, pok. 8
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15–15.15.

W poniższych załącznikach znajduje się wzór formularza zgłoszeniowego oraz program szkolenia.


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2019