Szkolenia ogólnouniwersyteckie dla studentów pierwszego roku

Przypominamy o obowiązku zaliczenia szkoleń ogólnouniwersyteckich:

 • bhp,
 • przysposobienia bibliotecznego,
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.

Obowiązkiem objęte są osoby rozpoczynające studia na naszej uczelni.

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkoleń, mogą to zrobić na stronie: https://szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl (logujemy się przy pomocy takich samych danych jak do USOS).

Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów jest m.in. odbycie szkoleń ogólnouniwersyteckich. Szkolenia należy zrealizować maksymalnie do końca okresu zajęć dydaktycznych, czyli do 1 lutego 2017 r.

 

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  10 stycznia 2017