Szkolenia dla studentów Prawa bezpieczeństwa wewnętrznego

Informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego:

  • kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego,
  • inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Kandydaci/-tki na uczestników/-czki projektu mają do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

Ścieżka I - Kurs kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego (60 godz.) + Staże studenckie (180 godz.)

Ścieżka II - Szkolenie inspektora ochrony przeciwpożarowej (86 godz.)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dla kierunku Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego oraz złożenie Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu:

Domu Studenckim „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 8, Lublin
tel. 81 537 55 32
poniedziałek - piątek: 7.15-15.15


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowanego z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2019