Świadczenia socjalne - harmonogram wnioskowania 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranci III stopnia w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje do 31 października 2022 r.

W roku akademickim 2022/2023 studenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz doktoranci III stopnia składają wnioski oraz oświadczenie o dochodach drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy USOSweb.

Oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy wygenerować, złożyć i podpisać elektronicznie przy pomocy indywidualnego kodu autoryzacyjnego, zgodnie z wytycznymi określonymi w harmonogramie. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium (format: PDF, JPG, PNG).

Wnioski i odwzorowane cyfrowo dokumenty potwierdzające składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony według powyższej instrukcji jest traktowany jako wniosek złożony w postaci elektronicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 85/2022 Rektora UMCS.

W poniższym załączniku znajduje się harmonogram składania wniosków o świadczenia socjalne.

Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o liczbie przestudiowanych semestrów.

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    19 października 2022