Stypendium rektora - harmonogram wnioskowania 2022/2023

W dniach 4-13 października (do godz. 15:00) wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS mogą wnioskować stypendium rektora za pośrednictwem platformy USOSweb. Dokumenty będące potwierdzeniem wymienionych we wniosku osiągnięć przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej jako pliki PDF, JPG lub PNG.

 

Przypominamy, że osoby kontynuujące studia na UMCS po ukończeniu studiów na innej uczelni lub na innym wydziale UMCS do 3 października zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego średnią ocen uzyskaną w poprzednim roku studiów z dokładnością do 2-go miejsca po przecinku ze wskazaniem stosowanej tam skali ocen, w poprzedniej uczelni lub z poprzedniego wydziału. Zaświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną (skan PDF) na adres mailowy wskazany przez pracownika dziekanatu. Do dostarczenia zaświadczenia zobowiązany jest student.

 

HARMONOGRAM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS oraz Samorządu Doktorantów UMCS z dnia 26 września 2022 r. obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 w sprawie czynności w postępowaniu dotyczącym wniosków o przyznanie stypendium rektora w systemie USOSweb dla studentów i doktorantów.

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2022