Stypendium Rektora: harmonogram dyżurów WSKS

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów Wydziałowych Studenckich Komisji Socjalnych, podczas których będą przyjmowane wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W roku akademickim 2018/2019 studentów wszystkich wydziałów UMCS prosimy o składanie wniosków o stypendium rektora za pośrednictwem platformy USOSweb.

Prawidłowo wygenerowany wniosek należy zarejestrować, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w swoim dziekanacie wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszone we wniosku osiągnięcia, zgodnie z wytycznymi załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów.   

W celu usprawnienia pracy komisji prosimy o dostarczanie dokumentacji w wersji papierowej od razu po zarejestrowaniu wniosku!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem (PDF) przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora UMCS

W poniższym załączniku znajduje się harmonogram dyżurów WSKS.

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2018