Stypendium Rektora dla studentów i doktorantów (harmonogram wnioskowania)

W roku akademickim 2019/2020 wnioski o stypendium Rektora dla studentów i doktorantów generowane są za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października 2019 r.

Stypendium Rektora dla studentów

Wniosek o stypendium Rektora należy wygenerować za pośrednictwem platformy USOSweb, wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne dokumenty i całość złożyć do Komsji Stypendialnej Zespołu ds. Świadczeń Socjalnych na swoim Wydziale w terminach określonych w harmonogramie dyżurów.

Uwaga! Termin generowania wniosków został wydłużony do 15 października 2019 r.

Stypendium Rektora dla doktorantów

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne dokumenty, całość zaś złożyć do Komisji Stypendialnej Zespołu ds. Stypendium Rektora dla Doktorantów w terminie i w godzinach trwania dyżuru ww. zespołu.

Wygenerowane w systemie USOSweb wnioski o stypendium Rektora dla doktorantów będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 – 10:30 w dniach 7.10.2019 r. – 14.10.2019 r. w sali nr 13, DS. Helios.


Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium Rektora po 13 października nie będzie możliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów.

    Aktualności

    Data dodania
    10 października 2019