Stypendia Rektora - ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium Rektora zostały rozpatrzone i decyzje w tej sprawie będą do odebrania jutro (16.12.) w dziekanatach na poszczególnych wydziałach.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 grudnia 2016