Stypendia Ministra dla 21 studentów UMCS

Miło nam poinformować, że 21 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2022/2023. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

W dniu 29 marca 2023 r. – spośród 1104 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek – przyznał stypendium 414 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane.

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa, stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Cieszymy się, że aż 21 osób z tej grupy to żacy naszego Uniwersytetu.

Merytorycznym rozpatrzeniem wniosków zajmował się powołany przez MEiN Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców składający się 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. W porównaniu do wytycznych stosowanych w konkursach w latach ubiegłych, Zespół kierował się zasadą równego traktowania dyscyplin naukowych 
i artystycznych polegające na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin. W przypadku wniosków zawierających osiągnięcia sportowe, studenci konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Serdecznie gratulujemy studentom naszej uczelni i dziękujemy im za wysiłek, jaki codziennie wkładają w swój rozwój naukowy.

Pełny komunikat znajduje się na stronie Ministerstwa.

Wśród nagrodzonych studentów z UMCS znaleźli się:

Julia Kamila Bąk - biotechnologia
Beata Izabela Chmielewska - filologia polska
Valeriia Cholovska - grafika
Vittoria Gajda - grafika
Mateusz Jeleń - historia
Joanna Agnieszka Kobiałka - grafika
Bartosz Filip Korszun - grafika
Dominika Dorota Kosidło - grafika
Weronika Machała - produkcja medialna
Monika Miazek - grafika
Michael Mishchenkov - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Joanna Oleniuk - grafika
Yeva Pyshnyk - grafika
Oliwier Damien Radzikowski - grafika
Natalia Beata Smorongiewicz - grafika
Daniel Stempurski - turystyka i rekreacja
Natalia Anna Szostakiewicz - grafika
Paulina Szynkaruk - zarządzanie
Sandra Urbanek - grafika
Kinga Wójtowicz - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Kinga Patrycja Zarzeka - grafika

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2023