Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Informujemy, iż aktualne zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim zawarte są w obecnie obowiązującej uchwale Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, wraz z nowym formularzem wniosku o stypendium - stanowiącym załącznik Nr 1 do ww. uchwały oraz formularzem oświadczenia dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego - stanowiącym załącznik Nr 2 do ww. uchwały.

Treść uchwały>>

Formularze wniosku oraz oświadczenia>>>

Jednocześnie przypominamy o terminie składania wniosków o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego - w dniach od 14 do 31 stycznia 2019 r.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Szczegóły na temat zasad przyznawania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego dostępne na stronie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    14 stycznia 2019