Statystyka na co dzień - konferencja dla studentów i doktorantów

Zapraszamy studentów i doktoratów do wzięcia udziału w II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w partnerstwie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Konferencja odbędzie się w terminie 12 maja 2023 r. w formie hybrydowej, czyli stacjonarnie w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania PB oraz za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych obszarach nauki.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia w terminie do 26.04.2023 r. 

Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów (wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl) do dnia 15.05.2023 r., spełniające wymogi redakcyjne, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania” (20 pkt).

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    31 marca 2023