Sprawozdania z działalności organizacji studenckich

Sprawozdania z działalności organizacji studenckich: do 15.01.2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 r. każda zarejestrowana w UMCS organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z działalności za rok ubiegły (kalendarzowy 2021) w terminie do 15 stycznia br.

Sprawozdania przygotowane na odpowiednim wzorze (plik w załączniku) należy składać w Biurze Spraw Studenckich w następujący sposób (opcje do wyboru):

  1. tradycyjnie w oryginale -wersja papierowa z podpisami (dokumentację należy wysłać pocztą wewnętrzną UMCS bądź pozostawić na portierni w DS. „Helios” z dopiskiem „sprawozdanie z działalności - p. Marta Wolińska”),
  2. w formie skanów dokumentów wysłanych bezpośrednio na adres e-mail marta.wolinska@mail.umcs.pl. Sprawozdanie powinno zawierać niezbędne podpisy lub zamiast tego - mailowe akceptacje od odpowiednich osób (przykładowo: studenci wysyłają do swojego Opiekuna sprawozdanie w załączniku z prośbą o jego mailową akceptację, a do samego sprawozdania dołączają treść maila z akceptacją Opiekuna).

W przypadku wybrania opcji drugiej prosimy, by cała dokumentacja była wysłana w jednym mailu, tj. sprawozdanie + ewentualne akceptacje mailowe.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
Biuro Spraw Studenckich
Marta Wolińska
tel. (81) 537-58-79
e-mail:  marta.wolinska@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2022