Spotkanie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej? Chcesz kształcić się i otrzymywać stypendium?

Kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej zapewnia absolwentom uczelni wyższych znakomity początek rozwoju profesjonalnej kariery w administracji publicznej.

Podczas nauki słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji, odbywają unikatowe staże zawodowe za granicą i w kraju oraz intensywnie uczą się języków obcych.

Słuchacze otrzymują: stypendium, gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP.

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Szkoły:

Wydział Prawa i Administracji UMCS
plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, sala 110
5 grudnia 2017 r., godz. 11:30-12:30

Wydział Politologii UMCS
plac Litewski 3, sala Rady Wydziału
5 grudnia 2017 r., godz. 14:00-15:00

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    4 grudnia 2017