Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Kontrwywiadu Wojskowego

28 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w auli uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji odbędzie się wykład otwarty dla studentów z funkcjonariuszami Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Temat wykładu: Służba Kontrwywiadu Wojskowego w systemie bezpieczeństwa państwa. Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Autor
    Patryk Skrajnowski
    Data dodania
    24 maja 2019