Rządowy Program Praktyk Studenckich

Wojewoda Wojciech Wilk zaprasza studentów do udziału w Rządowym Programie Praktyk Studenckich w administracji rządowej, realizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki.

Na studentów czeka 50 miejsc dla praktykantów w następujących Wydziałach i Biurach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Zespół Prezydialny, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Infrastruktury, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa, Biuro Finansowo-Księgowe, Wydział Finansów i Certyfikacji, Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu, Zespół Audytu Wewnętrznego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia, Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli, Biuro Organizacji i Kadr, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. Przygotowane zostaną także oferty na praktyki w Delegaturach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Na praktykę do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie będą przyjmowani studenci z różnych kierunków studiów, w zależności od specyfiki pracy Wydziału/Biura w którym student będzie odbywał praktykę.

Oferty praktyk będą skierowane do studentów następujących kierunków studiów: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, psychologia, geodezja, finanse i rachunkowość, ekonomia, budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, archiwistyka, historia ze specjalizacją archiwalną, zdrowie publiczne.

Informacje o praktyce oraz ogólny zakres zadań praktykanta są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl.

Niezbędne informacje oraz oferty są dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.bip.lublin.uw.gov.pl.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    25 czerwca 2015