Rusza rekrutacja do programu MON i MNiSW Legia Akademicka

Przejdź szkolenie wojskowe i zostań podoficerem! Rusza rekrutacja na III edycję szkolenia wojskowego w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Legia Akademicka”.

Aby wziąć udział w programie, trzeba mieć status studenta (zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach). Dopuszcza się również uczestnictwo w programie studentów innych uczelni niż UMCS. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które były lub są żołnierzami WOT i złożyły przysięgę, ale tylko w sytuacji, w której zrezygnują ze służby czynnej i zostaną przeniesione do rezerwy do 10 stycznia 2020 r. Osoby, będące żołnierzami rezerwy po służbie w WOT albo ukończonej służbie przygotowawczej, po zaliczeniu teorii kierowane będą bezpośrednio na moduł szkolenia podoficerskiego.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 • cześć teoretyczna – realizowana na uczelni;
 • część praktyczna – w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych (w czasie wakacji).

Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia realizowane będą w lutym oraz marcu (3 soboty po 10 godz).

Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w czasie wakacji w wytypowanych jednostkach wojskowych w dwóch turach (po 6 tygodni każda).

Każda tura składać się będzie z dwóch modułów:

 • moduł szkolenia podstawowego – trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;
 • moduł szkolenia podoficerskiego – trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

W kolejnym roku planowany jest również moduł oficerski szkolenia.
Za dzień szkolenia poligonowego student-ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 104,03 zł.

Rekrutacja

Uzupełnione wnioski należy składać nie później niż do 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (DS „Babilon”, pokój nr 4, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin), w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji wyczerpania limitu miejsc na uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym.

Po upływie terminu składania wniosków lub wyczerpaniu miejsc zostanie podany termin spotkania organizacyjnego, na którym zostanie ustalony czas oraz miejsce realizacji zajęć. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność składania wniosków.

  Aktualności

  Autor
  Marcin Wiechnik
  Data dodania
  4 listopada 2019