Rusza II edycja projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka!

Narodowa Reprezentacja Akademicka to projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców. Projekt ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku.

W projekcie może wziąć udział student, który:

 • jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich lub mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
 • znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
 • jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 • ma aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 • ma aktualną klasę mistrzowską (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, zgłoś się do koordynatora projektu Rafała Walczyka - tel. 887 502 008; e-mail: rafal.walczyk@umcs.pl

Termin zgłoszeń upływa 12.11.2020.

  Aktualności

  Data dodania
  9 listopada 2020