Rozstrzygnięcie konkursu grantowego

Komunikat ws. rozstrzygnięcia konkursu grantowego dla organizacji studenckich na realizację projektów dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja Konkursowa, w wyniku przeprowadzonego głosowania, postanowiła przyznać środki na realizację 18 projektów skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane były następujące elementy:

 1. realizacja zamierzonych celów (0-25 pkt);
 2. atrakcyjność projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (0-25 pkt);
 3. zasięg promocji UMCS (0-25 pkt);
 4. innowacyjność i kreatywność projektu (0-25 pkt).

Wykaz wniosków, które otrzymały dofinansowanie jest dostępny do pobrania jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Rozliczenia przyznanych środków

Przypominamy, że w zakresie prawidłowego wykorzystania oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych, organizacja studencka jest zobowiązana do stosowania zasad określonych w Regulaminie rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Zarządzenie Nr 20/2013 Rektora UMCS), w szczególności zasad określonych w Instrukcji Obsługi finansowej organizacji funkcjonujących na UMCS, stanowiącej integralną część ww. Regulaminu.

W celu prawidłowego rozliczenia przyznanych środków, organizacja studencka jest zobowiązana do dostarczenia prawidłowo wypełnionego wniosku o zamówienie publiczne do Biura Promocji UMCS (pok. 1313, Rektorat UMCS, p. Agnieszka Gałczyńska) w celu nadania numeru zlecenia oraz uzyskania pieczątki pozwalającej na dalszą realizację zamówienia.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

Organizacje studenckie, które otrzymały dofinansowanie, są zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania środków do 15 stycznia 2016 r. – w przypadku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz do 15 czerwca 2016 r. – w przypadku realizacji projektu od 1 stycznia do 15 kwietnia 2016 r. Sprawozdanie z wykorzystania środków należy złożyć w formie papierowej w Centrum Promocji UMCS.

Sprawozdanie jest dostępne do pobrania jako załącznik do niniejszego komunikatu.

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Kociuba
  Data dodania
  12 listopada 2015