Przedłużenie naboru kandydatów do organów Samorządu Doktorantów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że nabór kandydatów do organów Samorządu Doktorantów został przedłużony do dnia 12 lutego 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są poprzez wysłanie pocztą elektroniczną z konta doktoranckiego w domenie poczta.umcs.lublin.pl/umcs.lublin.pl/umcs.pl lub za pośrednictwem konta w systemie USOS formularza zgłoszenia kandydata stanowiącego:

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: wybory@doktoranci.umcs.pl

Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest w przypadku Rad Doktorantów Szkół Doktorskich – wyłącznie doktorant tej samej Szkoły Doktorskiej, a w przypadku Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów – wyłącznie doktorant tego samego Wydziału. Kandydat może także zgłosić się samodzielnie.

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS dostępne są na stronie: www.doktoranci.umcs.pl

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    11 lutego 2022