Projekt POWER dla niepełnosprawnych - spotkanie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu POWER finansowanego ze środków Unii Europejskiej, który wspiera absolwentów i studentów UMCS z niepełnosprawnością pod kątem aktywizacji zawodowej.

Projekt skierowany będzie do grupy osób w wieku 18-35 lat, które kończą studia i planują wejść na rynek pracy. Celem projektu jest zbudowanie doświadczenia zawodowego w oparciu o doświadczenie międzynarodowe.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe wsparcie przygotowujące do wejścia na rynek pracy obejmujące opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika, a następnie:

 • przygotowanie psychologiczne,
 • kursy językowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • szkolenia z zakresu kompetencji miękkich,
 • szkolenia specjalistyczne,
 • 2-3 miesięczny pobyt za granicą obejmujący staż u pracodawcy połączony z dodatkowymi formami szkoleniowymi,
 • działania aktywizujące po powrocie do kraju (szkolenia i doradztwo utrwalające i wzmacniające kompetencje zawodowe).

Projekt realizowany będzie przy wsparciu partnerów: krajowego (instytucja rynku pracy wspomagająca proces rekrutacji oraz działania aktywizujące do wejścia na rynek pracy) oraz partnerów zagranicznych (pełniących rolę instytucji przyjmujących uczestników podczas pobytu za granicą).

Przewidywany okres realizacji projektu: styczeń 2016 – grudzień 2017.

Zapraszamy zainteresowanych studentów i absolwentów z niepełnosprawnością na spotkanie!

Termin spotkania: 10.06.2014 (środa) o godz. 19:00
Miejsce : Dom Studencki Babilon – piętro I – sala szkoleniowa
Osoba do kontaktu: Katarzyna Skalska katarzyna.skalska@poczta.umcs.lublin.pl
Tel: 081 537 58 90
Zapraszamy!

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów

 

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Skalska
  Data dodania
  3 czerwca 2015