Program Stypendialny Eiffel 2022-2023

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo, nauki polityczne oraz dodatkowo w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły się dwie studentki z Polski.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy.

Warunki kwalifikowalności

Narodowość: o stypendium mogą ubiegać się studenci zagraniczni. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo, w tym francuskie - nie kwalifikują się do programu.

Wiek:

 • na poziomie magisterskim, kandydat musi mieć co najwyżej 25 lat - to znaczy dla aplikacji 2022/2023 musi być urodzony po 1996 r.
 • kandydat na studia doktoranckie musi mieć co najwyżej 30 lat - to znaczy dla aplikacji 2022/2023 musi być urodzony po roku 1991.

Kalendarz

 • Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnię - zapoznaj się z kalendarzem aplikacji bezpośrednio na stronie wybranej przez Ciebie uczelni francuskiej.
 • Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.

Procedura

Krok 1 należy do Ciebie

Kandydat musi skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel . Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni od października do grudnia 2021 r.

Krok 2 należy do wybranej przez Ciebie uczelni

Wybrana uczelnia ocenia otrzymaną aplikację. W przypadku akceptacji kandydatury popiera przyznanie stypendium Eiffel danemu studentowi, przekazując wniosek do agencji Campus France w Paryżu najpóźniej do 7 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje


Zespół Campus France w Polsce

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  26 października 2021