Program "Średniookresowe wyjazdy doktorantów"

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego zaprasza do składania wniosków do Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów".

Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części studiów doktoranckich w jednostkach zagranicznych.

Wyjazdy w ramach Programu mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 6 000 zł lub 9 000 zł miesięcznie, jak i dodatek mobilnościowy.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

 • odbycie części studiów doktoranckich;
 • zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;
 • prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
 • inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskie jako uzupełnienie powyższych celów.

Nabór wniosków w ramach Programu będzie prowadzony w terminie od 9 października do 18 grudnia 2018 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegółowe informacje

Wzór wniosku (wraz z opisem dotyczącym jego wypełnienia)

Regulamin

Kontakt

Osoby, które złożą wniosek, proszone są o przesłanie informacji do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego na adres e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  19 października 2018