Program dwutorowej kariery UMCS - szansa dla aktywnych studentów

„Program dwutorowej kariery UMCS” jest skierowany do studentów, którzy mają wybitne osiągnięcia artystyczne, sportowe, na rzecz wolontariatu, w działalności społecznej lub w działalności badawczej. Termin składania wniosków na semestr letni upływa 26.03.2020 r.

Program obejmuje każdorazowo okres nie dłuższy niż rok akademicki i polega na ustaleniu, w porozumieniu z wyznaczonym opiekunem, indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków wynikających z programu studiów, a w szczególności na:

  • możliwości zwolnienia z części zajęć dydaktycznych w sytuacji, gdy student z uwagi na ww. aktywności nie może w nich brać udziału;
  • możliwości zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji na stronie:

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2020