Program dwutorowej kariery UMCS – łącz studia z pasją!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Programu dwutorowej kariery UMCS mającego na celu stworzenie warunków do optymalnego połączenia nauki z pasją.

Z Programu mogą skorzystać osoby posiadające wybitne osiągnięcia artystyczne, sportowe, na rzecz wolontariatu lub w działalności społecznej, w działalności badawczej. Udział w Programie umożliwia w szczególności: zdawanie egzaminów i uzyskiwania zaliczeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (co przy trybie zdalnym na większości kierunków w semestrze zimowym jest normą, ale może być pomocne w semestrze letnim) czy też zwolnienie z części zajęć dydaktycznych w sytuacji, gdy student z uwagi na powyższe aktywności nie może w nich brać udziału.

Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021 upływa 31.10.2020 r.

Szczegółowe zasady Programu znajdują się na stronie:

Program dwutorowej kariery

    Aktualności

    Data dodania
    15 października 2020