Próg dochodowy dla stypendium socjalnego w roku akad. 2017/18

KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
oraz Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS i Samorządu Doktorantów UMCS
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości progu dochodowego
pozwalającego ubiegać się o stypendium socjalne
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w roku akademickim 2017/2018


Na podstawie art. 179 ust. 2 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) Wprowadza się jako obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w wysokości 1000 zł.

R E K T O R
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2017