Powiedzmy Europie jak studiuje się w Polsce!

EUROSTUDENT VI to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Polska bierze udział w projekcie już po raz trzeci, przy czym pierwszy raz w historii badanie w naszym kraju realizowane będzie w uczelniach, na reprezentatywnej dla populacji studentów losowo-kwotowej próbie.

W imieniu organizatorów badania serdecznie zapraszamy studentów z kierunków wymienionych poniżej do wzięcia udziału w ankiecie.

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia
 • Finanse i rachunkowość
 • Fizyka (studia podyplomowe)
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Lingwistyka stosowana
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia podyplomowe)
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Stosunki międzynarodowe

Każdy, kto wypełni ankietę, weźmie udział w konkursie z nagrodami (trzy tablety – po jednym dla każdego z trzech zwycięzców konkursu).

Link do badania

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Turek
  Data dodania
  9 czerwca 2016