Ogólnopolska konferencja naukowa „Film w kulturze”

Studenckie Koło Naukowe Kultury i Sztuki organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Film w kulturze”, której celem jest zwrócenie uwagi na różne aspekty filmu i jego wpływ na kulturę oraz na sposób, w jaki kultura oddziałuje na film.

Konferencja składać się będzie z różnych bloków tematycznych. Każda sesja jest prowadzona pod okiem naukowców Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Po zakończonym panelu będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji. Chcielibyśmy zwrócić uwagę uczestników na: historię kina i jego rozwój, socjologię kina, różnice kulturowe kina i ich analizę, ekranizacje, adaptacje, kulturę popularną dziedziny filmu, zmiany filmowe na przestrzeni lat, wpływ kina na społeczeństwo oraz inspiracje filmowe.

Film to sztuka wizualna, która polega na tworzeniu sekwencji ruchomych obrazów, często z towarzyszącym dźwiękiem, w celu opowiedzenia historii lub wywołania określonych emocji u widzów. To także przemysł, który obejmuje produkcję, dystrybucję i wyświetlanie filmów. Dla wielu ludzi film kojarzy się z rozrywką, emocjami, historiami, które poruszają, wzruszają lub bawią. Filmy od ponad 100 lat stanowią także ważny element kultury popularnej, który przyczynia się do kształtowania naszej wiedzy, wartości i sposobu postrzegania świata. Filmy mogą także pełnić funkcje społeczne, edukacyjne, polityczne lub artystyczne, a ich wpływ na społeczeństwo i kulturę jest nieoceniony.

Udział w konferencji umożliwi poszerzenie wiedzy na temat szeroko pojętej dziedziny kultury filmowej.

Przyjmowanie zgłoszeń: 30.04.-25.05.2023.
Data konferencji: 05.06.2023.
Język wystąpienia: polski, angielski
Czas wystąpienia: 20 minut
Ankieta zgłoszeniowa


ENG:

The purpose of the academic conference "Film in Culture" organised by the Student Academic Club of Culture and Arts, is to increase awareness of the various aspects of film, including its influence on culture and how culture shapes the creation of movies. 

The conference will consist of various thematic blocks. Each session will be conducted under the watchful eye of experts from Maria Curie-Skłodowska University (UMCS).

Following each panel discussion, there will be an opportunity to ask questions and engage in discussion about the topic. We would like to draw participants’ attention to the history of cinematography, its development and changes, cinema sociology, cultural differences and diversity in movies together with their analyses, adaptations, interpretations and inspirations, as well as aspects of popular culture and impact of film on societies.

Film is a visual art, which creates sequences of moving pictures, usually accompanied by sound, in order to tell a story or trigger emotions in viewers. Cinema is also an industry involving production process, distribution and film screenings. For many, first and foremost, it is the form of entertainment involving emotions and stories that touch their lives. Movies have been an important part of culture for over 100 years. They contribute to development of our knowledge, values and the way of seeing the world. Films also have social, educational, political and artistic functions. Their influence on community and culture is invaluable.

Participation in the conference offers an opportunity to gain and exchange knowledge about movie culture.

Proposal submissions: 30.04.- 25.05.2023
Conference date: 05.06.2023
Accepted languages: Polish, English
Performance time: 20 minutes
Submission form


Adrianna Jagodzińska
Przewodnicząca SKN Kultury i Sztuki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 maja 2023