Ogłoszenie dla studentów z niepełnosprawnością

Wszystkich studentów z niepełnosprawnością informujemy o możliwości skorzystania w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 z zajęć dodatkowych oferowanych przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.

• Dodatkowe lektoraty z języka angielskiego

Zapraszamy do udziału w dodatkowych lektoratach z języka angielskiego, prowadzonych przez doświadczonych lektorów. W ramach tych zajęć przewidziane są grupy o zróżnicowanym poziomie znajomości języka.

Nasi lektorzy:

Pani Ewa Zderkiewicz –Kula – posiada duże doświadczenie w pracy ze studentami z niepełnosprawnością podczas roku akademickiego i wakacyjnych obozów językowych;

Pani Natalia Rola – nauczyciel języka angielskiego w Centrum Nauczana i Certyfikacji Języków Obcych.
Panie lektorki współpracują od kilku lat z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych przygotowując studentów do egzaminów językowych i zarażając pasją do nauki języka angielskiego! Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze sprzyjającej nauce!

Zapisy prowadzimy do dnia 09.10.2015 roku.

• Zajęcia sportowe

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych: na pływalni, siłowni oraz gry w „Boccia”, które są dostosowane dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Spotkania prowadzone są przez doświadczoną kadrę z Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Zapisy:

Wszystkie osoby chętne i zainteresowane dodatkowymi lektoratami oraz zajęciami sportowymi prosimy o osobiste przybycie do biura Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Potrzebne dokumenty:
a) wniosek o zajęcia dodatkowe – możliwość wypełnienia w biurze Zespołu,
b) kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
c) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.

Wszystkie niezbędne informacje (regulamin i wnioski) można znaleźć na stronie UMCS w zakładce: Student/ Student z niepełnosprawnością / Formy wsparcia

Szczegółowych informacji o formach wsparcia udzielają pracownicy Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS:
1) Katarzyna Skalska i Beata Kiczyńska – lektoraty z języka angielskiego
2) Maciej Fidor – zajęcia sportowe

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Dom Studencki „Babilon"
ul. Radziszewskiego 17 pok. 9 (parter)
Tel: 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Magdalena Ciesielska
    Data dodania
    1 października 2015