Odwołany wykład otwarty na studiach niestacjonarnych

Wykład ogólnouniwersytecki dla studentów niestacjonarnych pt. „Unia Europejska przed i po Brexitcie”, prowadzony przez dra Andrzeja Dumałę z Wydziału Politologii UMCS, został zamknięty z powodu zbyt małej liczby chętnych. Studentów, którzy wybrali ten przedmiot, zapraszamy do wyboru innego wykładu. Lista wykładów ogólnouniwersyteckich >>

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2017