Odwołanie wykładu otwartego: Człowiek i wartości

Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. nadzw. odwołuje wykład ogólnouniwersytecki „Człowiek i wartości” w dniu 19 października 2016 r. Zastępczy termin wykładu zostanie podany na zajęciach 26 października.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    19 października 2016