Odwołanie wykładu ogólnouniwersyteckiego

Informujemy, że 29 marca 2017 r. zostaje odwołany wykład ogólnouniwersytecki prof. dr. hab. Pawła Bytniewskiego pt. „Czy jesteśmy wciąż nowocześni? Kultura bycia sobą na przełomie XX i XXI wieku”. Kolejny wykład odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tzn. w środę, 5 kwietnia 2017 r. o godz. 16.20 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii.

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2017