Nowy regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Uwaga doktoranci! Informujemy, że w sekcji "Akty prawne" na witrynie UMCS został zamieszczony, obowiązujący w bieżącym roku akademickim 2017/2018, Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z załącznikami (formularzami wniosków).

Zapoznaj się z nowym regulaminem >>

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Płatakis
    Data dodania
    12 października 2017