Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 2018/19

Informujemy, że do 31 października 2018 r. można ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Lublina, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju miasta i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium z "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów" na rok akademicki 2018/2019 można składać do środy - 31 października 2018 r. - w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski można przesyłać także pocztą, o dacie złożenia wniosku decyduje data stempla.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (od października do czerwca), wypłacone zostanie w trzech transzach. Szacunkowa ogólna kwota przyznanego stypendium w tym roku dla studenta to ponad 7 tys. zł, a dla doktoranta - ponad 9 tys. zł. Wysokość stypendium dla studentów wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok, z kolei stypendium dla doktorantów określone jest na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia.

Zasady przyznawania stypendium w ramach "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów" oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/


Źródło:
Olga Mazurek-Podleśna
Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    19 października 2018