Miejsca w akademiku dla osób przyjętych na studia

W terminie od 07 sierpnia do 20 sierpnia 2023 r. będzie trwała tura składania wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UMCS (tzw. II tura wnioskowania) na rok akademicki 2023/2024.

W II turze wnioskowania wnioski mogą składać wyłącznie osoby przyjęte na studia (I rok I stopnia, I rok II stopnia oraz I rok studiów jednolitych magisterskich) od roku akademickiego 2023/2024.

Pierwsze logowanie do USOSweb (możliwe po 07 sierpnia): należy wejść na stronę: https://login.umcs.pl/, a następnie wybrać opcję "ustaw nowe hasło". Na kolejnym ekranie wpisać swój adres e-mail podany przy rekrutacji. Po chwili na mailu pojawi się wiadomość z loginem oraz miejsce na ustawienie hasła (należy sprawdzić folder SPAM oraz folder Powiadomienia).

Jednocześnie informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie miejsca ze względów szczególnych, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby samotnie wychowujące dziecko, małżeństwa studenckie oraz osoby wychowujące się w niepełnych rodzinach w wyniku śmierci któregoś z rodziców lub obydwojga z nich, na ekranie 4 w systemie USOSweb obowiązane są załączyć skan dokumentu potwierdzający tę okoliczność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu rodzica).

Osoby niewidome lub z niepełnosprawnością ruchową proszone są o wskazanie tego faktu w uzasadnieniu wniosku na ekranie 9 w USOSweb, co pozwoli na odpowiednie dobranie miejsca w DS. Szczegółowe informacje na temat warunków mieszkalnych w Domach Studenckich UMCS znajdują się na stronie https://www.akademik.umcs.pl/.

Terminarz:

  • 07-20 sierpnia 2023 r.- składanie wniosków w systemie USOSweb;
  • po 21 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie wyników  za pośrednictwem USOSweb;
  • do 28 sierpnia 2023 r. - potwierdzenie przez studenta w USOSweb zajęcia przyznanego miejsca (komunikat);
  • do 31 sierpnia 2023 r. – - wniesienie jednorazowej opłaty rezerwacyjnej / kaucji (komunikat) w kwocie 400,00 zł na indywidualne konto studenta wskazane w USOSweb (zakładka „Dla wszystkich”, menu „Płatności”, „Konta bankowe uczelni”).

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Rektora z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zasad potwierdzania miejsc w II turze wnioskowania oraz instrukcją wypełniania wniosku.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, e-mail: akademik@umcs.pl, tel. (81) 533-86-27.

    Aktualności

    Data dodania
    26 lipca 2023