Miejsca w akademikach dla kandydatów na studia II stopnia

Ogłoszenie dotyczy kandydatówi na studia na UMCS przyjętych bądź ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów II stopnia w roku akademickim 2015/16.

Podanie o przyznanie miejsca w DS należy składać w terminie od 21 sierpnia do 15 września w jednym, wybranym akademiku, w którym chce się uzyskać miejsce. Do podania należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia lub w przypadku jej braku, oświadczenie o ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia i zarejestrowaniu się w IRK (w załączniku poniżej).

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przyznanego miejsca do 25 września br. - po tym terminie miejsce przepada.

W Biurze Spraw Studenckich (DS. „Helios” pok. 5) wnioski składają:

 • kandydaci na studia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (przy składaniu wniosku należy okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
 • kandydaci na studia - obcokrajowcy (przy składaniu wniosku należy okazać paszport),
 • kandydaci na studia ubiegający się o przyznanie miejsca w pokoju małżeńskim (przy składaniu wniosku należy okazać akt małżeństwa),
 • kandydaci na studia samotnie wychowujący dziecko (przy składaniu wniosku należy okazać akt urodzenia dziecka).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych akademików znajdują się na stronie www.akademiki.umcs.pl w poszczególnych zakładkach. Kontakt: akademik@poczta.umcs.lublin.pl.

  Aktualności

  Autor
  Anna Nieoczym
  Data dodania
  25 sierpnia 2015