Logowanie do systemu USOS UMCS

Informujemy, że na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został uruchomiony Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wraz z platformą internetową USOSweb, dostępną pod adresem: usosweb.umcs.pl.

USOSweb pozwola m.in. na: przeglądanie ocen z zaliczeń i egzaminów, zapisy na zajęcia, wgląd w indywidualny plan zajęć, składanie wniosków stypendialnych, obsługę kart obiegowych i płatności studenckich. Część funkcjonalności znajduje się jeszcze w fazie wdrożenia, jednak już teraz na stronie USOSweb można sprawdzać otrzymane oceny.

W przypadku wydziałów, które uruchomią elektroniczną rejestrację na zajęcia, szczegółowe informacje o rejestracji oraz jej terminach zostaną podane na platformie USOSweb przed jej rozpoczęciem.

Aby zalogować się do USOSweb i przeglądać otrzymane oceny, a w przyszłości dokonywać zapisów na zajęcia, należy wejść na platformę usosweb.umcs.pl, wybrać przycisk “Zaloguj” i ustawić hasło (opcja “Ustaw nowe hasło”), posługując się adresem e-mail podanym podczas rekrutacji na studia. Jeżeli go nie pamiętasz lub straciłeś dostęp do wskazanego konta pocztowego, zgłoś za pośrednictwem starosty swój aktualny adres e-mail do dziekanatu.

Uwaga! Niektóre serwisy pocztowe (np. Hotmail, Wirtualna Polska, Onet, o2) mogą blokować wiadomości wysyłane z serwerów UMCS lub klasyfikować je jako niepożądane (SPAM).

Więcej informacji o systemie USOS oraz instrukcje można odnaleźć na stronie www.usos.umcs.pl.

Z poważaniem
Sekcja Obsługi Informatycznej UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2015