Listy 10% najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/21

Poniżej przedstawiamy listy wyłonionych 10% najlepszych absolwentów UMCS roku akademickiego 2020/21 studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów 
III stopnia, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 50%, 35% lub 20% kredytu lub pożyczki studenckiej.

Poniższe listy zawierają numery albumów najlepszych absolwentów UMCS, w których dostępne jest wyszukiwanie po numerze albumu (w załączeniu natomiast znajdują się również skany tych list z niezbędnymi podpisami):

10 % najlepszych absolwentów 2020/21 – studia I stopnia

10 % najlepszych absolwentów 2020/21 – studia II stopnia

10 % najlepszych absolwentów 2020/21 – studia III stopnia

10 % najlepszych absolwentów 2020/21 – studia jednolite magisterskie

W celu otrzymania zaświadczenia do banku o znalezieniu się w grupie najlepszych absolwentów Uczelni, należy skontaktować się z Biurem Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

Dom Studencki Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 5
20-036 Lublin,
Tel. (81) 533-86-27

Pytania prosimy przesyłać na obydwa adresy e-mail:
robert.englot@mail.umcs.pl
danuta.matusiak@mail.umcs.pl

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Danuta Matusiak
    Data dodania
    21 grudnia 2021