Listy 10% najlepszych absolwentów roku 2021/2022

Poniżej przedstawiamy listy wyłonionych 10% najlepszych absolwentów UMCS roku akademickiego 2021/2022 studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów III stopnia, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 50%, 35% lub 20% kredytu lub pożyczki studenckiej.

Poniższe listy zawierają numery albumów najlepszych absolwentów UMCS, w których dostępne jest wyszukiwanie po numerze albumu (w załączeniu natomiast znajdują się również skany tych list
z niezbędnymi podpisami):

10% najlepszych absolwentów 2021/22 – studia I stopnia
10% najlepszych absolwentów 2021/22 – studia II stopnia
10% najlepszych absolwentów 2021/22 – studia III stopnia
10% najlepszych absolwentów 2021/22 – studia jednolite magisterskie

Aby otrzymać zaświadczenie do banku o znalezieniu się w grupie najlepszych absolwentów Uczelni, należy skontaktować się bezpośrednio z Biurem Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

Dom Studencki Helios
ul. Czwartaków 13 pok. 5
20-036 Lublin,
Tel. (81) 533-86-27

Pytania prosimy przesyłać na obydwa adresy e-mail:
robert.englot@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2022