List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego do studentów na początek roku akademickiego

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

przychodzicie na uczelnie, by zrealizować swoje marzenia i plany życiowe. Uczelnie powinny Was dobrze przygotować do ich realizacji. Muszą być także przyjaznym miejscem do studiowania, dyskusji, wymiany poglądów i nabywania doświadczeń.

Przed Wami wiele istotnych decyzji, które wpłyną na Wasze życie. Wybór kierunku studiów był pierwszą z nich. Niebawem czekają kolejne. Niektórzy zdecydują się na karierę naukową. Inni zaś będą chcieli jak najlepiej przygotować się do pracy, którą podejmą po studiach.

Wiele zmian, które wprowadziliśmy i realizowane są teraz na uczelniach ma na celu spełnianie Waszych zamierzeń. Przykładem jest Diamentowy Grant - program ministerstwa, dzięki któremu studenci otrzymują nawet do 200 tys. zł. Pozwala to przyszłym naukowcom na prowadzenie własnych projektów badawczych. Z kolei Program Rozwoju Kompetencji pozwoli Wam na wzięcie udziału w zajęciach, kształcących umiejętności i kompetencje miękkie, takie jak kreatywne myślenie, praca w grupie, samodzielne rozwiązywanie problemów. To umiejętności, które cenią pracodawcy, ale są też przydatne w rozwijaniu własnej firmy.

Wiele osób, rozpoczynając studia, myśli przede wszystkim o swoich szansach na rynku pracy. Dzięki programowi „Studiujesz? Praktykuj!” będziecie mogli wziąć udział w specjalnych programach stażowych, w tym trzymiesięcznych stażach. Ich uczestnicy będą mogli otrzymywać stypendia.

Ani badania naukowe, ani biznes nie są i nie mogą być obecnie prowadzone w izolacji. Potrzebujemy młodych ludzi, którzy dobrze czują się w międzynarodowym środowisku, są kreatywni i potrafią współpracować z innymi. Realizujemy Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, który otwiera uczelnię i naukę, na nowe inicjatywy, wymiany, współpracę z innymi środowiskami i krajami. W tym roku rozpoczniemy też pierwszą edycję programu Studia dla Wybitnych. Najlepsi studenci będą mogli studiować na renomowanych zagranicznych uczelniach. A po studiach będą wsparciem dla polskiej nauki i biznesu.

Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Nowy rok akademicki 2015/2016 otwiera przed Wami wiele nowych możliwości. Korzystajcie z nich i cieszcie się tym wyjątkowym w życiu czasem, jakim są studia!

Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    1 października 2015