Lektoraty z języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego serdecznie zaprasza Studentów/tki oraz Doktorantów/tki z niepełnosprawnościami na dodatkowe lektoraty z języka angielskiego. Zapisy trwają do 23.02.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

Termin:

Semestr letni roku akademickiego 2021/2022; zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 r., zajęcia 1 x w tygodniu (dokładny dzień oraz godzina zostaną ustalone po zebraniu grupy)

Wymiar lektoratu z języka angielskiego:

30 godzin dydaktycznych dla 1 grupy na poziomie B1/ B2 przygotowujących do egzaminu na poziomie B2

Forma zajęć:

stacjonarne (w wyjątkowych sytuacjach forma zajęć może ulec zmianie na zdalną)

Prowadząca:

Pani mgr Rita Nykiel jest pracownikiem Centrum Nauczania i Certyfikacji języków Obcych UMCS od 2001 roku. Obecnie realizuje zajęcia na dwóch Wydziałach: Pedagogiki i Psychologii oraz Biologii i Biotechnologii.
Ma doświadczenie w prowadzeniu kursów dodatkowych, poza regularną działalnością na ww. wydziałach. Prowadziła zarówno kursy konwersacyjne, wyrównawcze (m.in. na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki), jak i przygotowujące do egzaminu certyfikowanego TELC B2. Jest egzaminatorem egzaminu PTE, a w roku akademickim 2020/2021 otrzymała nagrodę Rektora za wdrażanie różnorodnych środków multimedialnych w pracy zdalnej.

Aby wziąć udział w lektoracie z języka angielskiego, należy zapisać się poprzez formularz zgłoszeń.

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2022