Konkurs: „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”

Kancelaria Senatu RP zaprasza do udziału w konkursie, którego laureaci wezmą udział w panelu studencko-doktoranckim odbywającym się w gmachu Senatu RP podczas konferencji naukowej pt. „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”.

Dla polskiego parlamentaryzmu wyjątkowym wydarzeniem będzie trzydziesta rocznica wyborów czerwcowych 1989 roku, a to przede wszystkim ze względu na zbiegającą się w czasie rocznicę restytucji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z tą doniosłą rocznicą, Kancelaria Senatu ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie uczestników panelu studencko-doktoranckiego, który zostanie przeprowadzony podczas konferencji naukowej „Rola Senatu w ustroju RP - w stronę przyszłości”, w dniu 30 maja 2019 r. w budynku Senatu RP (ul. Wiejska 6/8, Warszawa).

Nagrodą dla laureatów konkursu jest uczestniczenie w konferencji, wygłoszenie referatu, a także jego publikacja w wydawnictwie pokonferencyjnym.

W konkursie uczestniczyć mogą studenci, absolwenci i doktoranci prawa lub politologii.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres e-mail: gms@senat.gov.pl zgłoszenia określonego w załączniku do Regulaminu oraz referatu na jeden z wymienionych tematów:

 • Rola Senatu RP jako podmiotu inicjatywy ustawodawczej;
 • Znaczenie Senatu RP w procesie ustawodawczym;
 • Historyczna doniosłość instytucji Senatu w ustroju polskim;
 • Senat RP jako strażnik kultury i tożsamości narodowej;
 • Izby wyższe parlamentów na świecie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. (zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane).

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu znajdują się w regulaminie.

Źródło: Jakub Kowalski - Szef Kacelarii Senatu

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  9 kwietnia 2019