Konferencja „Nauczyciel - mistrz, celebryta czy sybaryta?”

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków działające przy Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych oraz Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX funkcjonujące przy Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną, studencko-doktorancką konferencję:

Nauczyciel - mistrz, celebryta czy sybaryta? Rozważania humanistów,

która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w Lublinie.

Proponowane zagadnienia:

 • kulturowe uwarunkowania zawodu nauczyciela a współczesne realia,
 • portret socjologiczny i psychologiczny nauczyciela,
 • wizerunek nauczyciela w twórczości filmowej, literackiej, prasowej itd.,
 • autorytet nauczyciela – fakt czy mit?,
 • nauczyciel w procesie edukacyjnym – mentor, aktor, kombinator…?,
 • twórczy nauczyciel w świecie innowacji,
 • nauczyciel w dobie mediów cyfrowych,
 • portale, platformy edukacyjne, e-podręczniki, ebooki w pracy nauczyciela,
 • kompetencje nauczyciela w świecie nowych mediów – zagrożenia i perspektywy,
 • przygotowanie nauczycieli do wyzwań edukacji XXI wieku,
 • nauczyciel w dziejach – przemiany pozycji, funkcji i wizerunku,
 • nauczyciel w oczach pedagogów, rodziców, uczniów, społeczeństwa,  
 • wpływ środowiska zewnętrznego na postrzeganie nauczyciela,
 • wartość relacji nauczyciel–uczeń w XXI wieku,
 • nauczyciel w procesie rozwoju pasji ucznia,
 • potrzeby i prawa nauczyciela we współczesnej szkole,
 • nauczyciele i uczniowie wobec reformy edukacji,
 • ewaluacja w pracy nauczyciela,
 • nauczyciel jako ekspert w przestrzeni publicznej i prywatnej – modele i realia,
 • uwarunkowania i metody budowania autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole,
 • nauczyciel nauczycielowi...? O relacjach pracowników szkoły.

Zgłoszenia uczestnictwa i tytuły referatów wraz z krótkim streszczeniem (100–150 słów) prosimy przesyłać do 5 czerwca 2019 r. drogą elektroniczną na adres: kmd.ifp@poczta.umcs.lublin.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz zaproszenie znajdują się w załączniku.

Opłata wynosi 250 zł i obejmuje obiad oraz poczęstunki w przerwach między obradami, materiały konferencyjne, a także druk monografii, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty. W przypadku akceptacji tematu wystąpienia wpłaty konferencyjnej należy dokonać do 14 czerwca 2019 r. na subkonto, którego numer podamy w kolejnej wiadomości.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w proponowanym spotkaniu naukowym z nadzieją na ciekawe i owocne obrady. Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.  
 
Sekretarze konferencji:

Patrycja Sulicka (patrycja.sulicka@op.pl)
Dawid Kobylański (dawid.kobylanski.umcs@gmail.com)
 
Komitet Naukowy:

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak
dr Beata Jarosz
 

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  27 maja 2019