Komunikat ws. pomocy materialnej dla doktorantów

Biuro Spraw Studenckich informuje zainteresowanych doktorantów, że wprowadzone zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wraz z nowymi formularzami wniosków na rok akademicki 2018/2019 zostały zamieszczone w sekcji Akty Prawne na witrynie UMCS jako Zarządzenie zmieniające Rektora UMCS nr 54/2018 z dn. 25.09.2018 r.

Przejdź do strony>>

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Płatakis
    Data dodania
    4 października 2018