Komunikat Rektora UMCS w sprawie opuszczenia akademików

Szanowni studenci i doktoranci UMCS,

w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego uprzejmie informuję, że wszyscy z Państwa, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a obecnie przebywają w domach studenckich UMCS, proszeni są o pilne ich opuszczenie wraz z zabraniem swoich rzeczy osobistych oraz powrót do miejsca stałego zamieszkania. Pozostanie w domu studenckim będzie możliwe jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych. Decyzje w tym zakresie podejmuje Pani mgr Alicja Borzęcka-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (tel. 728 236 060).

Studenci i doktoranci pozostający w domach studenckich muszą liczyć się z koniecznością zmiany miejsca zakwaterowania w sytuacji, gdy wojewoda lubelski podejmie decyzję o przeznaczeniu akademików na cele związane z kwarantanną.

Rzeczy osobiste, pozostawione przez studentów i doktorantów w domach studenckich przeznaczonych na kwarantannę, zostaną zabezpieczone i będą przechowywane do czasu ich odbioru.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Autor
    Stanisław Michałowski
    Data dodania
    17 marca 2020