Komunikat nr 3 Dyrektora Biblioteki UMCS

Szanowni Państwo,

chcąc zapewnić bezpieczeństwo czytelnikom i bibliotekarzom, zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, informuję, że:

  • przed wypożyczeniem pozycji w bibliotekach specjalistycznych – należy wyszukać jej sygnaturę w katalogu komputerowym, a następnie zamawianie oraz ustalanie terminu odbioru książek powinno odbywać się telefonicznie lub mailowo w bibliotece specjalistycznej lub w miejscu wskazanym odrębnym komunikatem na stronie internetowej wydziału,
  • w bibliotekach Wydziałów: Prawa i Administracji, Politologii i Dziennikarstwa, Ekonomicznego, Humanistycznego oraz Instytutu Pedagogiki – poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny można zaktualizować konto i dokonać prolongaty terminu wypożyczenia książek.

Jednocześnie przypominam, że okres kwarantanny dla książek i innych publikacji przechowywanych w bibliotekach wynosi 3 dni, w związku z czym część pozycji znajdujących się w bibliotekach specjalistycznych może być niedostępna.

Dane teleadresowe bibliotek specjalistycznych

Biblioteka Wydziału Artystycznego

biblioteka.WA@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Joanna Michalczuk, kustosz
tel. 81 537 69 42

Biblioteka Wydziału Biologii i Biotechnologii (Biblioteka Nauk Biologicznych)

biblioteka.WBiB@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Dariusz Chojna, kustosz
tel. 81 537-59-14

Biblioteka Wydziału Chemii

biblioteka.WCH@poczta.umcs.lublin.pl 

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Regina Skorek, kustosz
tel. 81 537-55-62

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

biblioteka.WE@poczta.umcs.lublin.pl 

Bibliotekarz prowadzący: 
mgr Piotr Sękowski, kustosz
tel. 81 537 5368

Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii

biblioteka.WFiS@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Katarzyna Giza, kustosz
tel. 81 537 5474

Biblioteka Wydziału Humanistycznego

biblioteka.WH@poczta.umcs.lublin.pl 

Kierownik:
mgr Ewa Mazur, kustosz
tel. 81 537-27-27

Biblioteka Instytutu Archeologii

biblioteka.archeologia@poczta.umcs.liublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Ewelina Kokowska-Guz, bibliotekarz
tel. 81 537 53 80

Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

biblioteka.WMFI@poczta.umcs.lublin.pl 

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Anna Tym, kustosz
tel. 81 537-62-94

Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

biblioteka.WNZiGP@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Anna Radzka, kustosz
tel. 81 537 68 56

Biblioteka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

biblioteka.WPiD@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Mariola Łysiak, kustosz
tel. 81 537 60 50

Biblioteka Instytutu Pedagogiki

biblioteka.pedagogika@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr inż. Jolanta Marko, kustosz
tel. 81 537-63-53

Biblioteka Instytutu Psychologii

biblioteka.psychologia@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Elżbieta Krankowska, kustosz
tel. 81 537 6071

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

biblioteka.WPiA@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
dr Ewa Korniłłowicz, kustosz
tel. 81 537 5446

Biblioteka Wydziału Zamiejscowego

biblioteka.WZP@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Anna Matraszek
tel. 81 887 42 80, wew. 209

Biblioteka Centrum Europy Wschodniej

biblioteka@centrum.umcs.pl

Bibliotekarz prowadzący:
Piotr Toc, bibliotekarz
tel. 81 537 64 04

Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliotekarz prowadzący:
mgr Katarzyna Dołżycka, kustosz
tel. 81 537 28 76

    Aktualności

    Data dodania
    7 maja 2020