IV Europejski Parlament Osób z Niepełnosprawnością - relacja

6 grudnia 2017 r. w Brukseli odbył się IV Europejski Parlament Osób z Niepełnosprawnościami organizowany przez Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF). W wydarzeniu wzięło udział ponad 700 delegatów z całej Europy, wśród obecnych były przede wszystkim osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także opiekunowie oraz asystenci osób niepełnosprawnych.

Wśród polskich delegatów nie zabrakło także naszych studentów. Na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana w wydarzeniu wzięły udział studentki UMCS należące do Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS, Przewodnicząca Katarzyna Filipowska oraz Studencki Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Anna Błaszczyk.

Podczas obrad Parlamentu wiodącą kwestią była dostępność wyborów, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły w pełni korzystać z praw obywatelskich, a co za tym idzie - móc kształtować swoje życie i otoczenie, w którym funkcjonują. Na spotkaniu zostało podkreślone, że osoby z niepełnosprawnością muszą zdać sobie sprawę, że są wielką siłą, którą dysponują jako wyborcy. Obecnie średnio co 6 osoba w UE dotknięta jest niepełnosprawnością, a liczba ta wzrasta.

W przemówieniu otwierającym obrady, Antonio Tajani, przewodniczący PE powiedział słowa: „nothing about us without us”, które stały się mottem całego wydarzenia. Podkreślił, że musimy zadbać o to, by Europa była Europą praw oraz aby żadna decyzja w Europie nie była podejmowana bez Was, zwracając się przy tym do zebranych osób w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Na posiedzeniu IV Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnością zostały przyjęte dwa dokumenty: manifest dotyczący dostępności wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku oraz rezolucję, która dotyczyć będzie nowej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2020-2030. Zaapelowano również o to, by rok 2021 był Europejskim Rokiem Osób z Niepełnosprawnością.

Dzięki uprzejmości Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana nasze studentki miały szansę zwiedzić budynek Parlamentu Europejskiego oraz najciekawsze miejsca w Brukseli.

Źródło: Katarzyna Filipowska, ZSN Alter Idem UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 grudnia 2017