Innowacje w praktyce 2020

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS w imieniu Organizatorów pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnej edycji Panelowych Spotkań Dyskusyjnych, połączonych z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Innowacje w praktyce”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2020 roku w aulach wykładowych Areny Lublin przy ul. Stadionowej 1.

Kolejna edycja Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN/ O Lublin obejmować będzie trzy symultanicznie odbywające się wydarzenia:

  • warsztaty naukowe w dyscyplinach społecznych, medycznych, technicznych, humanistycznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności związane z problematyką innowacyjności;
  • wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, prezentującą przykłady nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń badawczo-pomiarowych;
  • VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Innowacje w praktyce”.

Panelowe spotkania dyskusyjne, konferencja, wystawa i warsztaty z roku na rok stają się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między naukowcami a praktykami, jak również prowadzą do ważnej merytorycznej dyskusji na temat sposobów komercjalizacji innowacji naukowych w wielu różnych dziedzinach.

Naukowcy mają możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć badawczych, a przedsiębiorcy zapoznać szersze grono naukowców z uczelni z terenu Lubelszczyzny, a także całego kraju, ze swoją komercyjną ofertą.

Dotychczas zorganizowane spotkania warsztatowe spotykały się z ogromnym zainteresowaniem i pozwoliły na nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami naukowymi, a przedsiębiorstwami.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez: Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Szczegóły i rejestracja


Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL, Koordynator spotkania PSD 2020
Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS, Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców PAN Oddział Lublin

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2020