Informacja o wyborach uzupełniających do RDSDNH, RDSDNS, RDSDNŚiP, WRSD

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informuje, że wybory uzupełniające:

 • dwóch przedstawicieli doktorantów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS,
 • jednego przedstawiciela doktorantów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Historii i Archeologii, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS,
 • dwóch przedstawicieli doktorantów do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS,
 • dwóch przedstawicieli doktorantów do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS,
 • dwóch przedstawicieli doktorantów do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, o których mowa w § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów UMCS,

zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowanie odbędzie się w systemie USOS Ankieter w dniu 15 lutego 2022 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. poprzez wysłanie formularza zgłoszenia kandydata stanowiącego:

- do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów: załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2/2022 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS

- do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych: załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2/2022 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS

- do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych: załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2/2022 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS

- do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: załącznik nr 2 do uchwały nr 8/2/2022 Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: wybory@doktoranci.umcs.pl.

Komunikaty oraz uchwały Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UMCS dostępne są na stronie: www.doktoranci.umcs.pl.

Magdalena Węcławska-Misiurek
Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów UMCS

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  8 lutego 2022